Laser 3,2kW - TRUMPF 3020

- max. rozmer materiálu 1500x3000

- hrúbka rezaného materiálu:

   Oceľ (Fe) - 20mm

   AKC (nerez) - 12mm

   Hliník (Al) - 8mm

 

Spoôob dodania podkladov k rezaniu:

a) Zakazník nedodá výkres v elektronicke forme (*.DXF, *.DWG, *.GEO), dodá iba skicu alebo okótovaný výkres v PDF formáte - skreslenie do elektronickej formy je zakaznikovi započítané do cenovej ponuky.

b) Zakazník dodá výkres vo formáte DXF - v tomto prípade si za výkresovú dokumentáciu (rozmery) zodpovedá zákaznik, dodané DXF - mierka 1:1, hladina 0.