Pečúci elektrický stroj (PES)

Slúži na pečenie holých plátov.