Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Zavádzame systém manažérstva kvality vo zváraní EN ISO 3834 s následným zavedením normy EN ISO 15085-2 (Požiadavky na kvalitu a certifikáciu zhotoviteľov zvarov - Železnice, Zváranie železničných vozidiel a súčastí).

 

Kedže  systém manažérstva kvality bol pôvodne zavádzaný ako systém integrovaného manažérstva vrátane ďalších systémov, konkrétne STN ISO 14001:2009 (Systém environmentálneho manažérstva) a STN OHSAS 18001:2008 (Systém manažérstva BOZP), tieto normy  sú naďalej predmetom plánov spoločnosti.